Rotterdam, januari 2022

straathockey op pleintjes in de wijk

Enthousiaste sportieve jeugd heeft in 2020 onder begeleiding van Claire Visser (hockeyschool) en TOS (Thuis op Straat) deelgenomen aan straathockey-clinics op de pleintjes in de wijk. In 2020 is de start gemaakt om veel jeugd in Rotterdam te bereiken!

In 2020 hebben we met 12 clinics ongeveer 139 kinderen deze sportieve speelbeleving kunnen geven. In 2021 hebben we dit met de maatschappelijke partners TOS en SOL (Samen Ondernemend Leren) uitgebreid naar 27 clinics met ongeveer 346 kinderen.
Naast de begeleiding van Claire Visser en Daniëlle Coster hebben enthousiast betrokken vrijwilligers van de hockeyverenigingen dit mogelijk gemaakt.

In 2022 gaan we samen door!